Petr Klápště 24. května vede workshop a prezentuje v rámci bloku Hlídači měst na festivalu Street for Art