Participace veřejnosti na přípravě ideové soutěže na řešení centra Strašnická

Participace veřejnosti na definování očekávání obyvatel Prahy 10 od budovy radnice a obyvatel okolí metra Strašnická od budoucí podoby lokálního centra.

V rámci projektu jsme fungovali jednak v oblasti mediace při jednání komise zřízené pro řešení budoucnosti prostor úřadu Městské části Praha 10, ve které byli zástupci politických stran, úřadu a občanských sdružení a navrhovali jsme a vedli proces participace veřejnosti na přípravě soutěžních podmínek.

Politická reprezentace městské části se nakonec již po svolání prvního zasedání poroty bohužel rozhodla soutěž nevypsat.
Přiložený soubor projektu