Palmovka JINAK!: iniciace urbanistické soutěže s participací veřejnosti

Iniciace územní studie řešící jeden z klíčových pražských prostorů - aby vůbec vznikla a byla kvalitně zadána s participací veřejnosti formou veřejné urbanistické soutěže dle pravidel ČKA.

Autoři: Petr Klápště a Eva Klápšťová, Martin Veselý, Lukáš Vacek a Lea Dostálová (Atelier L), Martin Kloda (Archwerk) a sdružení 8Jinak!

Tým Palmovka Jinak! složený z členů občanského sdružení a odborníků v oblasti architektury a sociálních věd s podporou Nadace Via přichází s pozitivním odborným aktivismem. Chceme přispět k hledání pozitivní vize prostřednictvím dialogu občanů, odborníků a zástupců městské části Praha 8, zhodnotit současný stav a definovat požadavky či představy o rozvoji území z pohledu obyvatel. Cílem je vyhlášení urbanistické soutěže na území okolo Palmovky a na jejím podkladě pořízení územní studie, která místo vyřeší koncepčně. Podrobnosti naleznete na webu a Facebookovém profilu projektu:
http://8jinak.cz/tags/palmovka-jinak
https://www.facebook.com/SoutezPalmovka