Návrhy zahrad, parků a veřejných prostranství

Věnujeme se projektům individuálních zahrad, zelených střech, zeleně ve veřejném prostoru i větších krajinných úprav. S využitím principů permakultury rádi zapojujeme i do okrasných zahrad „jedlé“ rostliny. Nabízíme našim klientům pomoc při realizaci a údržbě zahrady svépomocí. Veřejnou zeleň navrhujeme se znalostí přírodních vztahů a procesů tak, aby se minimalizovaly nároky na údržbu. Se zapojením obyvatel provádíme analýzy krajiny (např. pro územně analytické podklady) a hodnocení krajinného rázu.