Městský zásah: „Rozkvetlý autobusák“

Jednoduché a levné zatraktivnění autobusového nádraží. Místo fádního trávník v nástupním ostrůvku pestrobarevný, dynamický trvalkový záhon, navržený jako přírodě blízké společenstvo s vyšší mírou autoregulace a extenzivní údržbou.

Autoři: Eva Klápšťová, Lucie Tomcová, Petr Klápště

Autobusové nádraží. Pár tisíc lidí tu za den projde, proběhne, postojí i posedí. Je to pro ně vstup do města, první místo kontaktu. Čím je Jablonec vítá?

Čistě utilitární neosobní úpravou; typové přístřešky, fádní trávník… Vše je to nové, ale přesto… Co takhle udělat na „autobusáku“ něco malého pro lidi i pro přírodu? Pojďme ho nechat rozkvést!

Trvalkový záhon s vyšší mírou autoregulace — jak to funguje?

Autoregulace znamená, že v záhonu působí vztahy mezi jednotlivými druhy rostlin a jejich skupinami a navzájem tak ovlivňují svůj růst. Skladba rostlin je vyvážená a člověk do ní téměř nemusí zasahovat. Je postavená na znalosti ekologie rostlin a dodržuje následující principy:

  • Respektování nároků rostlin = výběr rostlin dle specifických klimatických podmínek města (vyšší teplota a sušší půda než v okolí)
  • Respektování životní strategie rostlin = skladba zohledňuje dlouhověkost x krátkověkost rostlin, jejich schopnosti snášet různé druhy stresu (sucho, zamokření, exhalace aj.), jejich konkurenční schopnosti apod.
  • Respektování sociability rostlin = některé druhy trvalek se přirozeně vyskytují jako solitéry, jiné v malých skupinách a zase jiné v rozsáhlých skupinách.
  • Mulčování štěrkem pro stabilnější vlhkost v půdě a snadnější údržbu
  • Návrh složení trvalkového společenstva pracuje také s kompozicí — výškou záhonu, barevností (nejen květů, ale i listů) a výrazně se zde uplatňuje celkový výraz rostlin včetně jejich struktury a textury.

Jaké přináší takovýto záhon výhody?

  • Celý rok se proměňuje a působí atraktivně; kvete „od sněhu do sněhu“.
  • Podporuje biodiverzitu — během roku se do záhonu zasahuje jen velmi málo, záhon tak poskytuje potravu a úkryt zejména hmyzu (motýli, včely, brouci aj.) a drobnému ptactvu.
  • Má nízké nároky na údržbu – stačí v předjaří posečení křovinořezem a pletí 4x za sezónu. Sekat a zalévat netřeba; údržba tak vyjde na čas nastejno jako sekání trávníku.
Přiložený soubor projektu
Příloha Velikost
mz_autobusove_nadrazi_poster_lq.pdf 8.77 MB