Kniha Stavby ze slaměných balíků od Jana Mártona a kolektivu autorů

Stavění ze slaměných balíků, metoda vyvinutá před více než stoletím na prériích severní Ameriky, prožívá v současnosti svou renesanci. Před více než deseti lety proběhly první pokusy i v naší zemi. Od té doby se ve stále větším počtu konají různé workshopy, semináře a kurzy, při nichž se účastníci učí pracovat se slaměnými balíky a hlínou.

Podnět k napsání prvního vydání této knihy v roce 2010 vzešel z přání autora, aby mohly být získané zkušenosti předány co největšímu množství lidí. Druhé vydání navazuje na první, je aktualizované a doplňuje nové poznatky. Protože za poslední roky vznikly nové pěkné a kvalitní realizace, část knihy s příklady staveb doznala větších změn.

Tato kniha se jako první na našem trhu komplexně zabývá problematikou staveb ze slámy ve středoevropských klimatických, stavebních a právních podmínkách. Klade si za cíl doplnit mozaiku současného informačního deficitu stavebníků i architektů a zároveň představuje jednu z možných cest, kudy se může stavebnictví ubírat. Provádí čtenáře krok za krokem po základních tématech týkajících se slaměných staveb – od stavební fyziky a vlastností slaměných balíků, přes praktické návody na stavbu, až po tuzemské i zahraniční příklady již realizovaných domů. Publikace je doplněna kapitolami o hliněných omítkách a konstrukcích i ozeleněných střechách.

Více informací a možnost objednání knihy naleznete zde.