Jsme aktivní v zapsaném spolku Ekodům a zapojení v síti podobně naladěných architektů a specialistů

Jsme aktivní v zapsaném spolku Ekodům, který se zabývá osvětou v oblasti trvale udržitelného stavění. Ing. arch. Jan Márton se podílí opakovaně na přípravě semináře Příběhy domů, organizaci exkurzí pro veřejnost a působí jako lektor přírodního stavitelství. Díky podpoře Ekodomu vydal knihu Stavby ze slaměných balíků.