Jan Márton přednáší na konferenci Přírodní stavby od A do Z II.

Myšlenka konference

Stavba vlastního domu a jeho zakomponování do krajiny je tvůrčí proces. Na počátku celé myšlenky vlastního bydlení je vize. Každý, kdo se na tuto cestu vydal, ji má. U někoho je od počátku velice konkrétní a někdo ji vnímá spíše pocitově a vzniká postupně. Pokud je záměr myšlen vážně a člověk se za svou vizí vydá, spustí proces, na jehož konci může být vytoužené uskutečnění záměru. Pouť k naplnění může být jednoduchá, ale i složitá. Ne vždy je ale nutné projít si vším sám a podstupovat vše od úplného začátku.

Pro úspěšnou realizaci vašich vizí a plánů jsem připravil konferenci (setkání, soubor přednášek), kde budou vystupovat lidé, kteří se přírodním stavitelstvím již delší dobu zabývají a kteří mají zkušenosti a znalosti, ze kterých se dá čerpat. Myšlenkou konference je dát dohromady lidi, kteří jsou ochotni předat své zkušenosti ostatním a kteří vás mohou provázet na cestě za vaší vlastní vizí.

Konference přinese ucelené znalosti o přírodním stavitelství od projektu až po realizaci. Své zkušenosti budou prezentovat lektoři a řemeslníci různých specializací. Obsah přednášek a náplň celé konference bude dostatečně srozumitelný pro širší veřejnost, bude ale i dostatečně odborný pro prohloubení znalostí profesionálů.

Ondřej Bízek

Více zde: http://www.prirodnistavby.com/program/