Jan Márton a Petr Klápště přednáší na workshopu v Koněprusech. Přírodní materiály + přednášky, workshop ve veřejném prostoru, koncerty - organizuje sdružení Nezevli jen tak.

Jan Márton a Petr Klápště přednáší na workshopu v Koněprusech o možnostech plánování pro obce a přírodních materiálech. Přednášky, diskuse a koncerty doplňují workshop s přírodními materiály ve veřejném prostoru, vše organizuje sdružení Nezevli jen tak.