Jak uvažovat o budoucnosti suburbií: Budou se různá suburbia vyvíjet podobně, nebo (i výrazně) rozdílně? Které z vlastností dnešních suburbií budou podstatné pro jejich úspěšný vývoj v budoucnu? Bude suburbanizace pokračovat, a pokud ano, v jaké podobě?

Při hledání odpovědí na otázku „Jak budou vypadat suburbia v blízké budoucnosti?“ vyvstávají otázky další. Budou se různá suburbia vyvíjet podobně, nebo (i výrazně) rozdílně? Které z vlastností dnešních suburbií budou podstatné pro jejich úspěšný vývoj v budoucnu? Bude suburbanizace pokračovat, a pokud ano, v jaké podobě?

Autoři: Petr Klápště, Marek Bečka, Eva Klápšťová

V článku, který vyšel v časopise Urbanismus a územní rozvoj, se zamýšlíme, jak se dobrat pravděpodobnějších odpovědí na tyto otázky použitím prognostického postupu. A vyhnout se tak riziku uvažovat o budoucnosti na základě již neaktuálních minulých zkušeností.

Článek je níže ke stažení v podobě pdf.

Příloha