Zahrada pod skálou – Praha / Dolní Chabry

Zahrada dvou diametrálně odlišných částí: intenzivní pobytové s trávníkem a trvalkami v nivě potoka a extenzivní na masivu skály nad ní.

Projekt pro Dolní Chabry