Participativní navrhování

Participaci uživatelů/veřejnosti považujeme za klíčovou pro kvalitu i realizovatelnost u projektů veřejných prostorů, urbanismu i budov s větším počtem uživatelů (školy, školky, klubovny, kanceláře). Dokážeme navrhnout proces zapojování veřejnosti a facilitovat veřejná setkání či pracovní skupiny. Návrh a vedení participace zajišťujeme i pro jiné architektonické ateliery. Nabízíme obcím zpracování zadání územního plánu či veřejné architektonické soutěže s participací veřejnosti.