Ing. Eva Klápšťová

 

Věnuje se návrhům a realizacím zahrad a veřejných prostranství, krajinnému plánování a hodnocení krajinného rázu. Působí jako konzultantka Nadace VIA v programu zaměřeném na participaci veřejnosti při úpravách veřejných prostranství. V oblasti teorie se zaměřuje na kulturní hodnoty krajiny a implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého plánování. Vedla pilotní testování propojení metodiky hodnocení krajinného rázu s veřejností evropského sdružení ECOVAST s českou praxí. 

Vzdělání

V roce 2002 absolvovala magisterské studium v oboru zahradní tvorba na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. Jako diplomovou práci zpracovala generel zeleně pro obec Čičovice. V roce 2010 absolvovala certifikovaný kurz „Posouzení navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“.

Praxe

Po magisterském studiu se věnuje navrhování a realizaci zahrad, postupně svůj záběr rozšiřuje i na krajinné úpravy v územním plánování. Mezi roky 2006 — 2015 působí jako odborná asistentka na Katedře aplikované geoinformatiky a územního plánování Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, kde vyučovala územní plánování. V roce 2011 spoluzakládá atelier Nature Systems. Působí také jako konzultantka Nadace VIA v oblasti participace veřejnosti při úpravách veřejných prostranství v programu Místo kde žijeme.

Publikace

Články
KLÁPŠŤOVÁ, Eva; KLÁPŠTĚ, Petr. Public participation in response to some problems of regional planning in the Czech Republic. Journal of Landscape Studies. 2010, roč. 3, č. 2-3, s. 105-113. ISSN 1802-3649.
KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Územní studie Střela aneb participace veřejnosti na regionálním projektu. Zahrada-park-krajina, 2008, roč. 17, č.  3-4, s. 22-27. ISSN 1211-1678.
Kapitoly v knize

KLÁPŠŤOVÁ, Eva; KLÁPŠTĚ, Petr; ŘÍHA, Miloš. Vnímání a využití krajiny staro- a novousedlíky v suburbánní zóně Prahy: případová studie Zlatníky – Hodkovice. In Ouředníček, Martin; Špačková, Petra; Novák, Jakub (eds.). Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 2013. s. 175-199. ISBN 978-80-200-2226-4

KLÁPŠŤOVÁ, Eva; SVOBODOVÁ, Kamila. Krajina. In Maier, Karel. (ed.) Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada, 2012. s. 112-145. ISBN 978-80-247-4198-7.

BEČKA, Marek; KLÁPŠŤOVÁ, Eva; KLÁPŠTĚ, Petr. Hodnoty území. In Maier, Karel. (ed.) Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada, 2012. s. 70-96. ISBN 978-80-247-4198-7.

KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Participativní navrhování a plánování a průmyslové dědictví. In Fragner, Benjamin; Valchářová, Vladislava. (ed.) Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2010. s. 27-31.  ISBN 978-80-01-04521-3.

KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. POLÁČKOVÁ, Vlasta. Zkušenosti z hodnocení krajiného rázu s veřejností dle metodiky ECOVAST v českém prostředí. Případová studie Kocbeře a Choustníkovo Hradiště. In Vorel, Ivan; Kupka, Jiří. (ed.) Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. Praha: ČVUT, 2010. s. 156-165. ISBN 978-80-01-04537-4.

POLÁČKOVÁ, Vlasta. KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Řešení krajiny v územní studii. In Vorel, Ivan; Kupka, Jiří. (ed.) Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. Praha: ČVUT, 2010. s. 144-155. ISBN 978-80-01-04537-4.
Příspěvky v konferenčních sbornících
KLÁPŠTĚ, Petr; ŘÍHA Miloš; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Zlatníky – Hodkovice: Charakteristika a preference staro- a novousedlíků. In KÖRNER, Milan (ed.). Suburbanizace. Brno: ÚÚR, 2009. s. 80-88. ISBN 978-80-87318-03-4
KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Zkušenosti z hodnocení krajinného rázu s veřejností dle metodiky ECOVAST v českém prostředí. Případová studie Kocbeře a Choustníkovo Hradiště. In: DROBILOVÁ, Linda. Venkovská krajina 2010. Kostelec nad Černými lesy:  Lesnická práce, 2010. s. 276-282. ISBN 978-80-87154-43-4
KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Zájem staro- a novousedlíků o krajinu v suburbanizační zóně Prahy, případová studie Zlatníky – Hodkovice. In: DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy:  Lesnická práce, 2009. s. 100-105. ISBN 978-80-87154-65-6