Etika podnikání - odpovědnost vůči klientovi, společnosti a životnímu prostředí

Odpovědnost vůči klientovi

Architekturu navrhujeme jako trvale udržitelnou – tedy nezávislou na současných módních architektonických trendech, poplatných soutěžním porotám s obecným názorem, jak by měla tzv. “dobrá architektura“ vypadat. Vycházíme ze stále platných Vitruviových pilířů – Firmitas, Utilitas, Venustas. Krásu díla snoubíme s prostorovou a technickou funkčností a jednoduchostí vůči obyvatelům. Architekturou odpovídáme především na potřeby klienta – rodinné, ekonomické, sociální a další.

Ceníme si důvěry mezi námi a klienty. Jsme si vědomi odpovědnosti za Vaše finanční prostředky. Pokud něco neumíme, odkážeme Vás na konkrétní specialisty.

Své know-how zakládáme na porozumění materiálům, stavební fyzice a konstrukcím až do posledního detailu. Samozřejmostí je, že projekt vedeme od začátku až do konce, abychom mohli garantovat klientům, že se žádné informace během procesu neztrácí a nedochází k nedorozuměním a špatným rozhodnutím, jež zpomalují a prodražují realizaci.

Podstatnou součástí naší praxe je snaha nabídnout klientovi za jeho peníze to nejlepší, co v současnosti stavební trh a know-how nabízí. S tím souvisí principiální odmítnutí všech praktik, které zavání provizemi, nebo dohodami s konkrétními dodavateli či stavebními firmami.

Software a pojištění

V ceně našich služeb je profesní pojištění odpovědnosti za škodu do výše 500 000 Kč.

Pracujeme na legálním softwaru ArchiCad (licence Cegra), BricsCad, PHPP, Corel GraphicSuite, MS Office, Windows apod.

Cenová nabídka

Pracujeme pro klienty, kteří umí ocenit výhody individuálního návrhu stavby a ochranu svých finančních prostředků, zejména díky podrobně zpracovanému projektu. Cenu za projekt proto stanovujeme na základě osobní konzultace, při které je možné upřesnit rozsah zadání a případně ho i předefinovat. Zároveň obě strany – architekt i potenciální klient – mohou zjistit, zda mají stejné cíle, sedí si osobně a vzniká ta správná „tvůrčí chemie“.

Nereagujeme na anonymní poptávky na ceny projektů, které mívají za úkol najít nejnižší cenu. Jde o základní nepochopení možného přínosu architekta. Především v prvních fázích návrhu – ve studii – se rozhoduje o 80-90% budoucích nákladů na stavbu. Proto rádi spolupracujeme s klienty, kteří se na nás obrátí díky dobrým referencím.

Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Stavba a provoz budov spotřebovává ve vyspělých zemích téměř 50% veškeré vyrobené energie. Tvoří tedy výraznou ekologickou stopu, která v současnosti několikanásobně přesahuje kapacitu Země. Reagujeme na tento fakt návrhy provozně úsporných domů, což vede ke snižování množství nutné přeměněné (vyrobené) energie a omezení emisí. Při stavbách uvažujeme s celkovými životním cyklem staveb – použité materiály jsou podle možností klientů z velké části přírodní či recyklované, stavby jsou navrhovány flexibilně s možnostmi jednoduché adaptace a zohledňujeme také nutnost jednou stavby odstranit.