1. plánovací setkání v rámci projektu „Mokřady u Falkenburku – místo pro lidi i přírodu“ se koná v Jablonném v Podještědí ve středu 16. května

Setkání začíná ve středu 16. května v 16:00 u brány dětského domova. Vítáni jsou všichni zájemci bez ohledu na věk. Návštěvníky čeká:

  • společné vymýšlení, jaké aktivity a činnosti okolo tůní dělat a jaké pro to navrhnout vybavení
  • program a soutěž pro děti
  • procházka a exkurze po mokřadech
  • na závěr oheň a opékání buřtů

Základní informace o projektu „Mokřady u Falkenburku – místo pro lidi i přírodu”

Dlouhodobým cílem projektu je uskutečnit v ČR ojedinělý typ ekologicky orientovaného projektu, který by měl na malé a zanedbané ploše pomocí vhodných terénních opatření mít maximální efekt pro ochranu přírody, rekreaci obyvatel, komunitní život a propagaci ekologických aktivit. To konkrétně znamená dva základní kroky:

  • Vytvořit soustavu tůní, mokřadů a potoků, jako nové biotopy pro vzácné a ohrožené druhy vodních a mokřadních rostlin a živočichů. První etapa soustavy tůní je již naprojektována specialisty, realizace je v přípravě.
  • Vytvořit zařízení dle námětů občanů, které areál zpřístupní a zatraktivní (například stezky, lávky, vyhlídkové plošina, odpočinkové plochy či místa pro koupání apod.). Naším úkolem je zajistit jak participaci veřejnosti, tak vlastní zahradně-architektonický návrh vybavení lokality.