Přihlásit se k odběru RSS - Texty

Texty

Autor: Petr Klápště

Inspirativní myšlenky z velmi zajímavé přednášky Christine Rottenbacher a Tima Cassidyho věnované participativnímu plánování a navrhování, konané 26. listopadu 2014 v rámci cyklu „Zelená infrastruktura v Evropě“ pořádaného IPR a ČKA.

Autor: Petr Klápště

V době, kdy vypadalo z koaličních jednání jako reálné zřídit v Jablonci nad Nisou útvar hlavního architekta vznikl tento text jako podklad pro diskusi o náplni činnosti a uspořádání útvaru. Většina obsahu má univerzální platnost a - doufáme - může posloužit i jinde než v Jablonci.

Participace veřejnosti, respektive uživatelů výsledného projektu, na navrhování a plánování je u nás vnímána jako stále důležitější téma. Pokud jsou uživatelé zapojeni ve správný čas v postupu navrhování v dobře strukturované diskusi, přinášejí architektovi cenné detailní znalosti o svém vztahu k místu a svých potřebách či mohou dávat zpětnou vazbu k variantám. Na to ale musí být participace včas a kvalitně připravena, nadšení a víra v transparentnost diskuse samy o sobě nestačí. 

Autoři: Petr Klápště, Marek Bečka, Eva Klápšťová

Při hledání odpovědí na otázku „Jak budou vypadat suburbia v blízké budoucnosti?“ vyvstávají otázky další. Budou se různá suburbia vyvíjet podobně, nebo (i výrazně) rozdílně? Které z vlastností dnešních suburbií budou podstatné pro jejich úspěšný vývoj v budoucnu? Bude suburbanizace pokračovat, a pokud ano, v jaké podobě?

Autor: Petr Klápště

Kvalitativní výzkum: Jak se dívají odbornící z okruhu architektury, společenských věd a veřejné zprávy (na úrovni obcí) na energetickou náročnost budov?

Autor: Jan Márton

V návrzích nejen rodinných domů navrhujeme přesahy u střech přes vnější líce fasády, především z důvodů stínění okenních otvorů a zabránění přehřívání stavby. Následující text shrnuje výhody, nevýhody a ekonomiku přesahových a bezpřesahových řešení.

Autor: Jan Márton

Účinná spolupráce architekta a všech specialistů za účelem navržení efektivní budovy s pozitivní reakcí uživatelů – propojení efektivity zdrojů a vnímavosti k životnímu prostředí vede vždy ke spokojenosti lidí i finančnímu úspěchu.

V budovách lidé stráví až 90% času. Spotřebovávají cca třetinu všech energií a dvě třetiny elektrické energie, nepočítaje v to energetické náklady na výstavbu, přestavby a likvidaci. 

Autor: Jan Márton

Koncentrace oxidu uhličitého jako referenčního plynu, resp. zdravé a hygienické vnitřní prostředí je jedním z aktuálních témat. Za účelem prezentace tohoto problému v přednáškách jsem provedl měření CO2 v běžném panelákovém pokoji s nově instalovanými plastovými okny.

Autor: Petr Klápště

Neznámou otázkou při návrhu dvouvrstvé slaměné izolace (viz článek Dvojitá izolační vrstva slaměných balíků na pasivním domě v Jablonci nad Nisou) byla míra protažení popruhů – úvazků použitých pro přichycení slaměných balíků k nosné konstrukci, proto jsme nechali provést měření.

Stránky