Poradenství a vzdělávání

Pořádáme přednášky a kurzy ve výše zmíněných oblastech a poskytujeme poradenství a konzultace stavebníkům, projektantům a představitelům samosprávy a státní správy. Podporujeme občanskou společnost, proto aktivním neziskovým organizacím v rámci možností poskytujeme konzultace taktéž neziskově.